Đồng Tâm sẽ bị cưỡng chế trước Tết Nguyên Đán?

SBS.COM.AU
Đúng ngày này năm trước 8/1/2019, hàng trăm căn nhà tại Vườn Rau Lộc Hưng đã bi san phẳng chỉ trong vòng một ngày.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.