Nhà Xuất Bản Tự do tại Việt Nam bị cho là ‘nguy hiểm’ phải truy bức!

Ngà

 

RFA.ORG
Ngày 3/1 vừa qua, một độc giả của NXB Tự Do, ông Hồ Sỹ Quyết, hiện đang sinh sống tại Hà Nội bất ngờ bị hơn một chục công an, an ninh thường phục ập vào nhà khám xét, tịch thu đồ đạc mà không có bất kì một loại giấy tờ hay l…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.