BV Nhi Trung ương thừa nhận cấp thuốc hết hạn cho bé trai 1 tuổi

Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 1 tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 – Khoa Quốc tế.

M.TRITHUCVN.NET
Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 – Khoa Quốc tế.
Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 – Khoa Quốc tế.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.