Trần Trọng Kim (1883-1953)

Image may contain: 1 person
Image may contain: text
No photo description available.
Hoang Le Thanh

Trần Trọng Kim (1883-1953)

Chử ký và thủ bút của cụ Trần Trong Kim trên cuốn Việt Nam Sử Lược in lần thứ tư do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1951.

Ông Trần Trọng Kim là một học giả, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần (遺臣),

Ông từng làm thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam vào năm 1945.

Trần Trọng Kim còn là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử, văn hóa như Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm, Nho giáo, …

Nguồn: Service Presse Information et Agences De Presse, Wikipedia.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.