Bốn người thuộc cơ quan tiến hành tố tụng tham gia vụ án Hồ Duy Hải đã bị đột tử

DANDENSG.BLOGSPOT.COM
Anh Vũ/ báo Pháp luật & Đời sống BLA: Chả biết là chuyện ngẫu nhiên hay là gì. Tôi hoàn toàn không có hàm ý ám chỉ bất kỳ ai, bất kỳ điề…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.