Nữ phó phòng ở Cà Mau du học Úc rồi trốn lại


Nữ phó phòng ở Cà Mau du học Úc rồi trốn lại

Ngày 21 Tháng Mười Một, 2019, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trường An, chi cục trưởng Chi Cục Biển và Hải Đảo tỉnh Cà Mau, cho biết bà Dương Hồng Thắm, phó Phòng Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Môi Trường Biển, “đi du học ở ngoại quốc quá hạn cho phép vẫn chưa về đơn vị nhận nhiệm vụ.”