Mạng lưới nhân quyền Việt Nam công bố giải nhân quyền 2019

RFA.ORG
Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam hôm 21/11 công bố danh sách 3 người đoạt giải nhân quyền 2019 là mục sư Nguyễn Trung Tôn, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Luật sư Lê Công Định.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.