Cải cách ruộng đất 1953 CS đã giết chết 172.008 người dân vô tội

Cải cách ruộng đất 1953 CS đã giết chết 172.008 người dân vô tội

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.