ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẢI RA ĐI

BÀI GIẢNG NÊN NGHE NHẤT LÀ CÁC CHÁU DƯ LỢN VIÊNĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẢI RA ĐI Bài giảng của Linh mục Giuse Ngô Văn Kha, Kha Ngo Van Phó Bề Trên Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà.Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tử nạn trong container tại Anh.

Posted by JB Nguyễn Hữu Vinh on Friday, November 1, 2019

JB Nguyễn Hữu VinhFollow

BÀI GIẢNG NÊN NGHE NHẤT LÀ CÁC CHÁU DƯ LỢN VIÊN

ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẢI RA ĐI

Bài giảng của Linh mục Giuse Ngô Văn Kha, Kha Ngo Van Phó Bề Trên Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà.

Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tử nạn trong container tại Anh.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.