‘Nước sạch’ có mùi lạ: Vì sao im lặng?

“Sự im lặng đáng sợ không chỉ đến từ hàng chục lãnh đạo cấp thành phố, lãnh đạo của những doanh nghiệp nhà nước khi hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng nước bất thường. Sự im lặng đang đến từ một nơi xa hơn, trong mối hồ nghi rằng nước bị nhiễm độc thật sự, còn Công ty Sông Đà thì âm thầm thuê người thu dọn và cấp nước như bình thường…”

#trithucVN

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.