AirVisual có thể “biến mất”, nhưng ô nhiễm không khí thì không!

M.TRITHUCVN.NET
Việc AirVisual “biến mất” không làm mất đi thực tế là ô nhiễm không khí tại Việt Nam đang ở mức báo động.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.