‘Nhóm lợi ích’ sẽ làm lung lay thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Nguyên Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, ông Lê Quang Thưởng còn nhấn mạnh ‘nhóm lợi ích’ hiện nay không những ngày càng nhiều mà còn hoạt động một cách ngầm ẩn, rất khó phát hiện, do đó ông Lê Quang Thưởng gọi việc ngăn chặn ‘nhóm lợi ích’ và chống tham nhũng là một ‘cuộc chiến’ không hề đơn giản và nếu không có biện pháp kiên quyết thì đất nước Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ khó lường.

About this website

RFA.ORG
Nguyên Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, ông Lê Quang Thưởng vừa lên tiếng với truyền thông quốc nội rằng “không loại trừ, các ‘nhóm lợi ích’ sẽ đẩy đất nước vào nguy cơ khó lường”.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.