‘Mỹ không muốn ExxonMobil bị Trung Quốc hăm dọa’ sau vụ Bãi Tư Chính

Hưng Phạm Ngọc

Tin ExxonMobile bỏ dự án Cá Voi Xanh được Osin Huy Đức đưa hôm nay thực ra chỉ là xác nhận tin của chị Hong Ho đưa cách đây một tuần.
Nghĩa là 99.9% xác thực.

Chúng ta không biết chắc là do Bắc Kinh gây áp lực buộc ExxonMobile phải bỏ, hay ExxonMobile không đủ lòng tin vào ý chí của Ba Đình mà phải bỏ.

Nhưng việc bỏ cũng đủ để kết luận rằng ý định của Ba Đình dùng hợp tác quốc tế chống lại ý đồ của Bắc Kinh áp đặt điều khoản cấm hợp tác với nước ngoài vùng qua COC đã thất bại.

Mà nếu Việt Nam thất bại, thì cũng không có nước nào quanh biển Đông có thể chống lại ý chí của Bắc Kinh.

Điều đó có nghĩa là một khi ý chí tranh chấp của Mỹ bị mài mòn, các chuyến FONOP dần thưa, thì việc biển Đông bị biến thành pháo đài biển của TQ là một kết cục không thể khác.

Và một khi biển Đông bị đóng kín, thì VN không còn cách vùng vẫy nào khác ngoài quy phục.

Lúc ấy không bị đánh cũng tự hàng.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.