Sách Phản Kháng Phi Bạo Lực & Chính Trị Bình Dân của Phạm Đoan Trang

Sách Phản Kháng Phi Bạo Lực (Phạm Đoan Trang)

Đây là đường link tải sách: bit.ly/phankhang

Sách Chính Trị Bình Dân (Ph ạm Đoan Trang)

https://drive.google.com/file/d/1SBUrDp_xUrjLOM65R5hClm5eeYIVvGXG/view

Bài này đã được đăng trong CHÍNH TRỊ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.