Công ty Rạng Đông thừa nhận dùng thủy ngân lỏng để sản xuất bóng đèn

Trước đó trong báo cáo về diễn biến vụ cháy của công ty Rạng Đông gửi UBND Quận Thanh Xuân, công ty này khẳng định “đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sử dụng từ năm 2016”.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Môi trường, qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31/8/2019 cùng với quá trình đấu tranh với Lãnh đạo Công ty, Công ty mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thuỷ ngân lỏng chứ không phải Amalgam.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.