LS Lê Luân: SỰ TÀN NHẪN DO MXH MÀ RA

Hoa Kim Ngo
LS Lê Luân: SỰ TÀN NHẪN DO MXH MÀ RA

Hơn 20 năm dân oan Thủ Thiêm kêu khắp nơi mọi chốn; hơn 20 năm ròng người đàn bà đơn độc gõ cửa tứ phương tám hướng mà vẫn bị cướp đất…chắc do Mạng Xã Hội đã đẩy những kẻ có quyền chức trở nên vô cảm và tàn nhẫn hơn.

Tệ trạng tham nhũng, cường quyền, kéo bè kết cánh kiểu cả họ làm quan, giáo viên đánh đập hay bắt học sinh quỳ hay người dân phải quỳ giữa uỷ ban xin cứu xét, giải quyết đơn thư hay tình trạng vô đạo, bại hoại nhân cách của con người trong xã hội chắc cũng do Mạng Xã Hội đem tới cả, mà dù nó mới được sử dụng thời gian ngắn gần đây.

Nói chung là mọi vấn nạn của xã hội này đều do thủ phạm là MXH mà ra cả. Cả dự án Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ do MXH tạo ra sự vô cảm và tàn nhẫn của những kẻ thực hiện dự án này.

Có lẽ đúng là thế. Tất cả do MXH mà ra cả.

Image may contain: 1 person, standing

Luân LêFollow

SỰ TÀN NHẪN DO MXH MÀ RA

Hơn 20 năm dân oan Thủ Thiêm kêu khắp nơi mọi chốn; hơn 20 năm ròng người đàn bà đơn độc gõ cửa tứ phương tám hướng mà vẫn bị cướp đất...chắc do Mạng Xã Hội đã đẩy những kẻ có quyền chức trở nên vô cảm và tàn nhẫn hơn.

Tệ trạng tham nhũng, cường quyền, kéo bè kết cánh kiểu cả họ làm quan, giáo viên đánh đập hay bắt học sinh quỳ hay người dân phải quỳ giữa uỷ ban xin cứu xét, giải quyết đơn thư hay tình trạng vô đạo, bại hoại nhân cách của con người trong xã hội chắc cũng do Mạng Xã Hội đem tới cả, mà dù nó mới được sử dụng thời gian ngắn gần đây.

Nói chung là mọi vấn nạn của xã hội này đều do thủ phạm là MXH mà ra cả. Cả dự án Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ do MXH tạo ra sự vô cảm và tàn nhẫn của những kẻ thực hiện dự án này.

Có lẽ đúng là thế. Tất cả do MXH mà ra cả.