NHÓM THĂM DÒ HẢI DƯƠNG ĐỊA CHẤT 8 CỦA TRUNG QUỐC VÀO SÂU TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM!

Image may contain: ocean, sky, outdoor and water
Nhật ký yêu nước

NHÓM THĂM DÒ HẢI DƯƠNG ĐỊA CHẤT 8 CỦA TRUNG QUỐC VÀO SÂU TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM!

Cách đây 1 giờ (ngày 24/8/2019), FB Duan Dang đưa tin:

“Sáng nay nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc đã vào cách Phan Thiết chỉ khoảng 110 hải lý, cách đảo Phú Quý chỉ hơn 60 hải lý và cách Hòn Hải (điểm A6 đường cơ sở Việt Nam) 40 hải lý. Nghĩa là chúng chỉ cách lãnh hải Việt Nam non 30 hải lý. Giờ thì chúng nó còn gần Phan Thiết hơn là bãi Tư Chính.

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm tàu này vào sát Việt Nam như thế. Như bác Song Phan chỉ ra, ở lần xâm phạm đầu có lúc chúng vào cách bờ biển Việt Nam chỉ 96 hải lý. Tuy nhiên, mật độ khảo sát của lần thứ hai này dày hơn nên có lẽ chúng sẽ lượn lờ lâu hơn lần trước”.

NGƯỜI NƯỚC HUỆ nhận định:

Tàu Trung cộng định ghé vào Phan Thiết mua nước mắm thôi. Chẳng có chi nghiêm trọng mô. Nhà cháu biết tuy người Tàu dùng nước tương cả ngàn năm nay, nhưng họ vẫn thích nước mắm Việt Nam. Mà không phải bây giờ mới thích, mà đã thích từ cả ngàn năm trước. Sách Đại Việt sử ký toàn thư, khắc in vào năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Trong Kỷ nhà Lê, phần viết về Đại Hành hoàng đế, có ghi lại sự kiện: “Đinh Dậu, Ứng Thiên năm thứ4 (997)… Mùa hạ tháng 4, nhà Tống phong vua (Lê Hoàn) làm Nam Bình Vương. Vua sai sứ sang nước Tống đáp lễ. Vua Tống ban chiếu thư khen ngợi. Trước kia sứ Tống sang, thường mượn cớ đòi cống nước mắm, nhân thế bắt đóng góp. Đến đây Tống Chân Tông, nghe biết chuyện ấy, chỉ sai quan giữ biên giới gọi đến nhận mệnh, không sai sứ sang nữa”. (Đại Việt sử ký toàn thư, Bản in Nội các quan bản, Tập 1, Hà Nội: KHXH, 2004, tr. 235).

Chắc vừa rồi chị Kim Ngân qua giao thiệp hữu nghị với Trung cộng, có bới nước mắm theo để dùng.
Tụi Tàu nghe mùi, nổi cơn thèm muốn tổ tông truyền, nên nay phái nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 áp sát Phan Thiết để xin nước mắm thôi. Đồng bào và du khách cứ bình thản ra Mũi Né tắm biển.

Mọi việc đã có đảng và nhà nước trù liệu hết rồi.

Rứa nghe.

(Fb Tran Duc Anh Son)

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.