Đổ trộm hàng chục tấn bùn thải Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường: Lãnh đạo công ty nói để cải tạo đất

Quỳnh Quang Nguyễn and Thanh Duong Le shared a link.

VTC.VN|BY VTC NEWS
Trong khi người dân bức xúc việc đổ bùn thải bừa bãi ra môi trường gây ô nhiễm thì đơn vị vận chuyển lại giải thích làm như vậy là để cải tạo đất ở khu vực.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.