Nhà máy In tiền quốc gia Việt Nam bất ngờ báo lỗ hơn 11,2 tỷ đồng

Nhà máy In tiền quốc gia Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, theo đó lỗ lũy kế hơn 11,2 tỷ đồng. Kết quả này trái ngược so với những năm trước đó.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.