Bà Hồng Xuân với lời về lu, lụt và an ninh mạng

Ý kiến nói nếu đại biểu Hội đồng Nhân dân không có hiểu biết chuyên môn thì không nên phát biểu hoặc phải tìm hiểu, hỏi ý kiến chuyên gia, chứ phát biểu khinh suất, rồi đe dùng Luật An ninh mạng đe nẹt người dân như cách của bà Xuân thì quả là một yếu kém.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.