‘Việt Nam cần có mạng xã hội, công cụ tìm kiếm riêng thay Facebook, Google’

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

About this website

M.TRITHUCVN.NET
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.