‘Sắp trình HĐND TP chính sách hỗ trợ người dân Thủ Thiêm’

Fb Nguyễn Khoa Phước

Dân đang an cư lạc nghiệp, đất đai nhà cửa của dân đang yên đang lành, bỗng dưng bị cướp, giờ nuốt không trôi thì nên trả lại cho dân chứ hỗ trợ là sao ? Dân chỉ cần trả lại đất cho dân và bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần sau bao nhiêu năm màn trời chiếu đất, mất công ăn việc làm vác đơn đi khiếu kiện đòi đất chứ không cần những đồng tiền bố thí. Nhưng thực chất những đồng tiền này cũng là từ tiền thuế của dân cả thôi, các ông có quyền gì mà ban phát chứ ?! Cứ lừa mị, cho dân ăn bánh vẽ miết là sao bí thơ Nhân ? Ở những nước dân chủ và phát triển họ rất khinh bỉ những kẻ nói láo.

Ông Nhân đã từng tây học chắc hiểu rất rõ điều này…

Vài bữa tới đây, các ông lại đưa vài tên ra làm con vật tế thần, đổ tất cả tội lỗi lên đầu các con vật này là xong, chiêu trò gian manh xảo trá này tuy cũ rích nhưng cực kỳ hiệu quả phải không?!!!

ĐỪNG MỊ DÂN NỮA CÁC ÔNG ƠI!!!
DÂN KHỔ LẮM RỒI!!!

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.