Thanh Tra Chính Phủ công bố kết luận về dự án Khu Đô thị Mới Thủ Thiêm

“Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ là cỡi ngựa xem hoa, là chưa đối diện với dân để nghe dân cung cấp chứng cứ về sai phạm Thủ Thiêm, có bảy sai phạm trọng tâm rất lớn, đủ cấu thành một đại án quốc gia. Thanh tra mà không gặp dân, không đối thoại thì làm sao có bằng chứng . Phải có đoàn thanh tra liên ngành đủ mạnh, khách quan gặp dân để dân cung cấp chứng cứ cốt lõi của sai phạm Thủ Thiêm là gì…”

RFA.ORG
Kết luận Thanh Tra Thủ Thiêm được Thanh Tra Chính Phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.