Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt chất lượng cao qua vụ Asanzo

 

About this website

 

RFA.ORG
Chiêu bài nhập linh kiện, sản phẩm rẻ rồi phù phép thành một sản phẩm khác với quảng cáo là hàng tốt, sản phẩm bền đẹp… không phải mới trên thương trường. Tại Việt Nam, hiện công luận đang quan tâm đến thông tin mặt hàng điệ…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.