Mời hổ vào nhà rồi thuê người canh nó đừng ăn thịt mình

BAOTIENGDAN.COM
Mời hổ vào nhà rồi thuê người canh nó đừng ăn thịt mình Bởi AdminTD – 19/06/2019 Nguyễn Ngọc Chu 19-6-2019 Ông Huỳnh Thế Du. Ảnh: internetNgười dân đã khổ với mưu kế của quan. Nay lại thêm rợn người với mưu kế của những người dán m…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.