Thêm một thiện nguyện viên giúp thương binh VNCH bị côn đồ hành hung

Ngay Phan Xet and 2 others shared a link.

 

SBTN.TV
Tin từ Sài Gòn, ngày 16/6/2019: Côn đồ ở Sài Gòn lại đánh đập một thiện nguyện viên là chị Nguyễn Thuý Vy, vì những hoạt động xã hội giúp đỡ người yếu thế của chị. Theo Tin Mừng Cho Người Nghèo, chị Vy, thiện nguyện viên của c…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.