“Nhóm lợi ích” đang đưa đất nước đứng trước những nguy cơ khó lường

About this website

M.VIETNAMNET.VN
– Hậu quả “nhóm lợi ích” gây ra, không dừng lại ở những mất mát đó, mà còn đưa đất nước và chế độ đứng trước những nguy cơ và hậu quả khôn lường.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.