Nhiều hàng hoá Trung Quốc gắn mác “Made in Vietnam” để né thuế trừng phạt !!

Image may contain: text
Cuong NguyenFollow

Hàng loạt báo chí MỸ chạy tít: nhiều hàng hoá Trung Quốc gắn mác “Made in Vietnam” để né thuế trừng phạt !!_ 10/06/2019..

Cục Hải quan MỸ đang tiến hành xác minh và áp dụng hình phạt đối với các doanh nghiệp thực hiện các vi phạm đó.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.