Một dự án từ 72 tỷ đội vốn lên 2.600 tỷ ở Ninh Bình: ‘tham nhũng quá sức tưởng tượng của nhân dân”

About this website

 

TINTUC.PLUS
Một dự án từ 72 tỷ đội vốn lên 2.600 tỷ ở Ninh Bình: ‘t.h.am n.h.ũng quá sức tưởng tượng của nhân dân” Tháng Năm 26, 2019 Dự á’n nạo vét sông Sào Khê (Ninh Bình) được Kiểm toán Nhà nước điểm tên vì đội vốn lên tới 36 lần t…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.