Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc cho đua thuyền buồm và cào nghêu ở Biển Đông

RFA.ORG
Việc Trung Quốc tiếp tục tổ chức cuộc đua thuyền buồm cúp Ty Nam đến nay là lần thứ 7 tại khu vực Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, trái với nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết …
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.