Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

GDTM – Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.