Nỗi Lòng Con Thiên Chúa – Thánh Ca Mùa Chay

Nỗi Lòng Con Thiên Chúa – Thánh Ca Mùa Chay

Trong Tam Nhật Thánh. Xin chia sẻ cùng quý vị nhạc cảnh “Nỗi Lòng Con Thiên Chúa”

Phổ từ bài thơ của thi sỹ khiếm thị “Vũ Quang Huy”

Phút khổ nạn lạy Chúa giờ đã đến

Ôi Cha ơi con sợ thấu linh hồn

Này chén đắng đã chờ chực bên con

Và giờ đây con quá đỗi cô đơn.

Kính,

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.