Bắt đầu chiến dịch bịt miệng, ra thông tư cấm những tiếng nói phản biện của những người thầy chính nghĩa.

Quỳnh Quang Nguyễn and Son Giang Son shared a post.
No photo description available.
Trần Hồng Lâm

Bắt đầu chiến dịch bịt miệng, ra thông tư cấm những tiếng nói phản biện của những người thầy chính nghĩa.

Thật không thể tin được, trong khi quan chức nào cũng chèn câu thời đại công nghiệp 4.0 để trang trí bài phát biểu được lộng lẫy , hoành tráng thì bộ GD& ĐT lại ra cái thông tư này.

Chỉ có thể giải thích rằng, ai đó muốn cản trở một hành động tốt cho cộng đồng vì cho rằng hành động đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích cá nhân mình. Chỉ có làm việc xấu thì nhìn đâu cũng sợ, chỉ có yếu kém thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, cũng muốn áp đặt và quản lý tư tưởng của người khác.

Trong khi đảng và nhà nước ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho dân, cho nước; thì chính những thành phần ấy trĩ luôn coi sự minh bạch là kẻ thù này đang từng ngày hủy hoại chủ trương dân chủ – công bằng – văn minh mà Quốc hội và Hiến pháp ta gầy công xây dựng.

Những ông tổ nghiệp như Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu sống lại cũng sẽ bị gán cho chức danh thù địch.

PS Nói chơi chứ giáo dục có bao giờ được như hôm nay đâu mà làm xấu hình ảnh hử?

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.