2 môn điểm 0; 1 môn được 1,25 điểm, mà chúng nó, các đồng chí quan giáo dục sửa lên 27 điểm

Hảo Võ Thị and Kevin Nguyen shared a post.
Image may contain: cloud, sky and text
Hoàng Nghĩa ThắngFollow

2 môn điểm 0; 1 môn được 1,25 điểm, mà chúng nó, các đồng chí quan giáo dục sửa lên 27 điểm. Các đồng chí quan thầy có còn là con người nữa hay không?

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.