Nộp 700 triệu cho chùa Ba Vàng, nếu không sẽ bị điên

danviet.vn

‘Tôi kể mình cảm thấy hay lạnh người vào lúc 4 giờ sáng khi ngủ dậy, chùa Ba Vàng gọi ‘vong’ và yêu cầu tôi nộp số tiền 700 triệu đồng để giải ‘oan gia trái chủ’, chị L cho biết.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.