Sự kiện Gạc Ma không phải hải chiến mà một vụ thảm sát của Trung Quốc

BAOMOI.COM
Lịch sử cần phải minh định và tái khẳng định về bản chất của sự kiện này không phải là “hải chiến” mà là một vụ “thảm sát” của quân đội Trung Quốc đối với một đơn vị bộ đội công binh của chúng ta đang xây dựng đ…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.