VN hoãn công bố tiêu chuẩn sản xuất nước mắm do sức ép công luận

VOATIENGVIET.COM
Bộ Khoa học-Công nghệ Việt Nam quyết định chưa công bố bản dự thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất nước mắm, một thứ trưởng của bộ cho báo chí trong nước biết hôm 12/3
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.