Đức Thánh Trần đột nhiên cần… trang nghiêm?

About this website

VOATIENGVIET.COM
Chưa kể lập luận của bà Yến còn tạo ra tiền đề và việc dời đỉnh ở chân tượng Trần Hưng Đạo tại TP.HCM còn tạo ra tiền lệ để công chúng đòi dời hết đỉnh đặt trước tượng những lãnh tụ như: Hồ Chí Minh (2), Nguyễn Văn C…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.