Thế gian này vẫn khổ vậy ư Em

Dat Tran shared a post.
Image may contain: 1 person, standing
Thiện Phát is at Dãy núi Ba Vì.

Thế gian này vẫn khổ vậy ư Em
Anh cứ tưởng không còn ai như Em nữa
Anh vẫn thấy họ khoe ngàn ngàn tỷ
Tấm áo lành Em không có trên Thân . . . .

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.