Cuối tuần, CƯỜI. .. CHÚT CHƠI!

Cuối tuần, CƯỜI. .. CHÚT CHƠI!

ĐÀ LẠT NGÀY XƯA NỔI TIẾNG LÀ THÀNH PHỐ XINH ĐẸP, ĐÀ LẠT MỘNG MƠ! …

NAY CÒN ĐÂU? ?

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.