Thủ tướng đề nghị WB tìm nguồn tài trợ không hoàn lại cho VN

Sau 43 năm (gần nửa thế kỷ) vẫn còn đi ăn xin. Tại sao vậy???

Hoa Do and Thach Cao shared a link.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.