Đây là văn tự pháp lý về quyền lưu dụng khu đất

Hoa Kim Ngo and 5 others shared a post.
No photo description available.
No photo description available.

Lê Công Định

Đây là văn tự pháp lý về quyền lưu dụng khu đất nay là vườn rau Lộc Hưng, để canh tác và qua lại, của các cư dân sinh sống trong khu vực của Hội Thừa sai Sơn Tây (bản gốc tiếng Pháp và bản dịch tiếng Việt).

Theo luật đất đai của nước CHXHCNVN, văn tự nói trên có giá trị pháp lý chứng minh nguồn gốc khu đất và quá trình sử dụng đất ổn định và lâu dài của các cư dân tại đó trước khi Luật Đất đai 1993 có hiệu lực thi hành vào ngày 15/10/1993.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình đã đọc và có hiểu văn tự đó là gì không và, quan trọng hơn, có hiểu luật không?

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.