Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa – Duyên Quỳnh – Phạm Trung

Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa – Duyên Quỳnh – Phạm Trung

Xin tạ ơn, tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa
Ngài đã thương ban muôn hồng ân nối tiếp hồng ân
Ngài đã chở che đời con xíết bao diệu kỳ,..

Xin mời xem video

Kính,

PTrung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.