Ủy ban phường 6 Q. tân Bình ban hành văn bản trái pháp luật

Trần Bang shared a post.

Ủy ban phường 6 Q. tân Bình ban hành văn bản trái pháp luật :

– Thực hiện chủ chương của chủ tịch ủy ban – Chủ tịch ủy ban không có thẩm quyền đưa ra chủ trương gì hết, chỉ có chủ tịch Hội đồng nhân dân, căn cứ vào họp dân mới được ban hành chủ trương, kế hoạch sau đó chỉ đạo gì thì ủy ban làm theo.

– Không có ý kiến nào của thường trực thành ủy nào đi chỉ đạo xây trường học cả, bậy bạ ! Không có thẩm quyền và tào lao. Xây trường ở đâu, chỗ nào, khi nào thì phải được HDND TP họp, duyệt, sở giáo dục hay thành ủy không thuộc thẩm quyền bàn.

– Kế hoạch của ủy ban số 347 đã được HDND duyệt chưa ? Ủy ban ai cho phép tự xây dựng kế hoạch lung tung để làm cái này cái kia ? Xem lại ngay luật hành chính, chức năng nhiệm vụ của Uỷ ban đi, ngu luật thì nên về đi múc rác cống chứ ủy ban của dân ko chấp nhận loại dốt luật.

Từ các vấn đề nêu trên, yêu cầu HDND TP HCM khẩn trương kiểm tra, tuýt còi ngay băng nhóm nào tại Uỷ ban Quận Tân Bình âm mưu cướp đất vườn rau Lộc Hưng, làm rõ trách nhiệm của chủ tịch ủy ban Quận này và chấn chỉnh tình trạng ban hành văn bản trái luật, coi thường Luật pháp Quốc gia, tạo cớ cho các băng nhóm lợi ích cướp đất của dân tại P6 .

Đại biểu QH TPHCM chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc này, ăn cơm của dân rồi làm việc này theo nhiệm vụ, chức năng quyền hạn qui định trong Luật tổ chức Quốc hội.

Lê Dũng Vova – Nhà báo độc lập, Hãng TTXVH, Truyền hình CHTV.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.