Lòng Thương Xót Chúa Ngày 01/01/2019 LM Giuse Trần Đình Long

Lòng Thương Xót Chúa Ngày 01/01/2019 LM Giuse Trần Đình Long

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.