Belem Đêm Thánh – Từ Linh & Phạm Trung


CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Các Tầng Trời
Quỳ Bên Hang Đá Con Dâng Lời Tạ Ơn.

Xin cùng chiêm niệm video “Belem Đêm Thánh”

Belem Đêm Thánh – Từ Linh & Phạm Trung

Kính,
Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.