Lo cắt điện, Thủ tướng nhiều lần viết thư cho EVN, Bộ Công thương

Thuy Le shared a link to the group: LỀU CỦA ĐẦY TỚ.

Đất nước lạ kỳ! Thủ Tướng mà cũng phải lo sợ cái công ty EVN này thì còn nói gì? Thay vì viết thư cho EVN vì sợ nó cắt điện, sao ông không yêu cầu xóa bỏ độc quyền ngành điện và cho các công ty nước ngoài và tư nhân vào làm? Bởi Độc Quyền sinh ra Độc Tài và lộng quyền! Cho cạnh tranh lành mạnh thì EVN sẽ hết lộng quyền thích làm gì thì làm!

EVN độc quyền nên tự tung tự tác, dám ném hàng nghìn tỷ đầu tư làm ăn vào các lĩnh vực trái ngành & nhiều rủi ro như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…được thì họ ăn, còn thua thì lại TĂNG GIÁ ĐIỆN BẮT DÂN BÙ LỖ! Sao có thể để họ ngang nhiên móc túi dân hết sức vô lý đến vậy??

Phải có cạnh tranh mới có phát triển. Ở đâu có độc quyền, ở đó có lộng quyền và trì trệ! Đã đến lúc cần lên tiếng yêu cầu CP XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN ngành điện. Ai ủng hộ điều này xin để lại cmt 1 chấm hoặc số 1.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.