Cảnh báo về các khoản vay ODA của Trung Quốc

Cảnh báo về các khoản vay ODA của Trung Quốc
Hòa Ái, phóng viên RFA 2018-11-30
Báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam cho thấy nguồn vốn vay ODA của Trun

See More

About this website

RFA.ORG
Báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam cho thấy nguồn vốn vay ODA của Trung Quốc dành cho Việt Nam cao gấp đôi các quốc gia khác. Thêm vào đó, hầu hết các dự án có nguồn vốn ODA tại Việt Nam đều đến từ Trung Quốc.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.