Khi bày tỏ lòng biết ơn của mình…

“Khi bày tỏ lòng biết ơn của mình, chúng ta chớ bao giờ quên rằng mức độ cao nhất của sự tri ân không phải là thốt nên lời mà là xử sự sao cho đúng như lời mình nói”.

John F. Kennedy

From NguyenNThu

Bài này đã được đăng trong Lời Hay Ý Đẹp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.