Trường hợp tù chính trị Nguyễn Văn Hóa được trình lên Liên Hiệp Quốc

Ông Kate Barth, Giám đốc giám đốc pháp lý của Freedom Now nói rằng anh Nguyễn Văn Hóa không phải là tội phạm mà chỉ là một nhà báo công dân tường thuật về thảm họa môi trường, và việc tiếp tục giam giữ anh Hóa là một bằng chứng Việt Nam đang hình sự hóa hoạt động báo chí.

About this website

RFA.ORG
Kiến nghị về trường hợp tù chính trị trẻ Nguyễn Văn Hóa được tổ chức Freedom Now và Công ty luật toàn cầu Dechert LLP thay mặt gửi đến Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện và yêu cầu có hành động ngay lập tức…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.